Sangundervisning

Sangundervisning

Her jobber vi bl.a med støtte, pusteteknikk, intonasjon og klang.
I tillegg vil det bli undervisning i mikrofonteknikk, s
ceneøving etc.

Pris kr 2750 pr semester


Vennepris

Dette er et tilbud for elever som ønsker å dele på en sangtime. Det er kun mulig å bestille vennekurs om det er to som ønsker dette tilbudet. Kurset passer fint for de som vil synge sammen eller for de som i en overgangsfase ønsker tilvenning til å synge alene.
*Pris gjelder pr.elev.

Vennekurs                                            kr 1850 pr semester *


Felles for sangkursene:
Kursene går over 1 semester og ett består av 16 undervisningstimer.
Undervisningen varer i 45 minutter en gang pr uke og undervisningen gis en til en.


Oppstart og varighet:
Hvert semester varer i 16 uker og følger skoleruten i Levanger Kommune.
Vårsemester uke 2 – 20
Høstsemester uke 35 – 50

Share Button