Om vocaelis

Share Button
Vocaelis er et enkeltpersonsforetak som ble startet i 2015.
Firmaet eies og drives av Eli-Beate Myrholt som er utdannet faglærer og sangpedagog ved Høgskolen i Nord-Trøndelag/Nord universitet.
Fra juni 2017 holder Vocaelis til på Kari Palari-huset i Helga den Fagres gate 12 i Levanger.

 

 

 

» Løven skred fram og tilbake i det tomme landskapet og sang den nye sangen. Den var svakere og mer rytmisk enn den sangen som hadde manet fram stjernene og sola.Musikken var dempet og myk og etter som han gikk og sang grodde graset grønt i dalen. Det spredte seg seg ut fra løven som ringer i et tjern. Det strømmet oppover sidene på de lave åsene som en bølge. Noen få minutter etter krøp det oppover de slakere skråningenen på fjellene i det fjerne og ga den unge verdenen hele tiden et mildere drag.»                  – utdrag fra Narnia
Share Button